New items
No cover
Polskie Termopile 1920
Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki = Problems of the natural and cultural environment protection of the Dynowskie Foothills in the aspect of sustainable tourism development
No cover
Współczesne procesy badawcze w naukach o zarządzaniu : uwarunkowania metodyczne i metodologiczne
No cover
Negocjacje z elementami NLP
Autoprezentacja młodzieży szkolnej : emocjonalne i poznawcze konsekwencje deprecjonującej i faworyzującej autoprezentacji u młodzieży z wysokim i niskim lękiem społecznym
 
The library cooperates with portal of library e-services »w.bibliotece.pl« - we invite you to visit library profile, to benefit with additional possibilities.